• ccuppen@cpocoach.nl

Over CPO

Het is wellicht al duidelijk wanneer je inmiddels op deze pagina beland bent, maar voor de volledigheid hier uitleg over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO.

Collectief en particulier
CPO is de afkorting van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit collectief opdrachtgeverschap betreft het opdrachtgeverschap over de bouw van een aantal woningen door een groep particulieren. In de “groep particulieren” zit de essentie van een CPO : het gaat om een groep en het gaat om particulieren. Het gaat dus niet om één persoon en het gaat ook niet over een professionele ontwikkelaar. Van een CPO-project is sprake wanneer een groep mensen met een woonwens besluit om samen opdrachtgever voor de ontwikkeling en bouw van hun toekomstige woning te worden.

Varianten
Er zijn daarbij verschillende varianten van collectief opdrachtgeverschap mogelijk. Zo kan je als groep bewoners er voor kiezen om echt alleen de toekomstige bewoners mede-opdrachtgever te laten zijn. Maar er kan ook voor gekozen worden om voor een mengvorm te kiezen en een groep samen met een ontwikkelaar te vormen. Dan is sprake van meervoudig opdrachtgeverschap.
Soms is er geen keus en wordt het door de gemeente vooraf al vastgelegd hoe de groepssamenstelling op hoofdlijnen moet zijn.
Welke CPO-vorm dan ook, de CPO Coach begeleidt alle soorten groepen.

Seriële woningbouwGroei van de CPO
Voordat de kredietcrisis in Nederland toesloeg, was het gebruikelijk dat ontwikkelaars in overleg met gemeenten grote hoeveelheden woningen tegelijkertijd bouwden. Voorbeelden hiervan geven is niet nodig. Kijk maar om je heen. Vrijwel iedere woonwijk tussen 1920 en 2008 is op die manier tot stand gekomen. Het resultaat daarvan waren prima woningen maar ze werden wel altijd volgens hetzelfde stramien gebouwd. Het gevolg was een grote eenvormigheid. Zowel in complexen met dezelfde woningen bij elkaar als in de woning zelf. Iedere woning had dezelfde opbouw met als variatie de spiegeling ten opzichte van de buren (omdat dit het leidingenwerk dan goedkoper is). Men kocht een woning zoals deze door de ontwikkelaar bedacht was met een minimaal aantal keuzemogelijkheden maar je wist wel precies wat je kreeg.

Rond 2008 kwam een aantal processen samen. Door de kredietcrisis verleenden banken geen financiering meer voor grote woningbouwprojecten. Voor ontwikkelaars werd het daardoor erg lastig om (financieel risicovolle) projecten te starten. Grote hoeveelheden woningen tegelijk op de markt brengen, houdt het risico in zich dat ze niet allemaal direct verkocht worden. Waar dat een paar jaar voor 2008 nog geen probleem was, was het dat vanaf 2008 wel. Dit werd versterkt door de huizenmarkt die volledig op slot zat.

Een parallel proces hier aan is de individualisering van de maatschappij en het steeds eigenwijzer worden van wijzelf als burgers. Veel mensen met een woondroom wilden niet kiezen uit wat er toevallig gebouwd werd maar juist zelf bepalen hoe ze gingen wonen. Er werd steeds vaker het initiatief genomen om alleen of met een kleine groep de eigen woning te bouwen. De overheid ondersteunde deze ontwikkeling met subsidies. Inmiddels is zelfbouw en CPO een belangrijke motor van de woningbouw.

CPO is niet nieuw
Zelf of met een groep je woning bouwen bestaat al eeuwen. Maar de vorm waarin het de laatste jaren heeft gekregen, is wel nieuw. En niet meer weg te denken in de wereld van de woningbouw.


Samenbouwen aan je woondroom