• ccuppen@cpocoach.nl

Begeleiding

Begeleiding in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan in verschillende situaties de bouw van je huis helpen. Je kan hierdoor veel tijd en geld besparen.

Het doel van de begeleiding is dat het proces zo soepel mogelijk, met zo min mogelijk misverstanden en discussie (intern of met bijvoorbeeld de gemeente) naar het gewenste resultaat leidt: de sleutel van je naar jouw wensen gebouwde huis.

Vormen van begeleiding:

Gemeente eist een procesbegeleider bij deelname aan een CPO
Gemeenten weten hoe ingewikkeld een CPO-proces is. Om meer zekerheid te hebben over de realisatie van de woningen (zowel voor de gemeente maar zeker ook voor de zelfbouwer) eist de gemeente vaak dat alle deelnemers aan een CPO instemmen met de aanstelling van een procesbegeleider.
Als procesbegeleider zorg ik ervoor dat het hele traject van woonwens tot sleuteloplevering goed begeleid wordt. Ik weet welke stappen er gezet moeten worden en in welke volgorde, ik weet welke vergunningen nodig zijn, wie wat moet doet, hoe welk gesprek ingestoken moet worden etc. Ook als er onverhoopt in de groep iets niet goed gaat, kan ik er voor zorgen dat het proces weer vlot getrokken wordt. Kort gezegd komt het er op neer dat ik alle onderwerpen waar jullie als groep geen ervaring mee hebben, stroomlijn.

Vastgelopen CPO-proces
Om welke reden dan ook: het CPO-proces waar je inzit is gierend vastgelopen. De deelnemers bij je groep willen niet meer met elkaar praten, kunnen het niet eens worden over een bepaald onderwerp of weten in alle eerlijkheid gewoon niet wat de volgende stap kan zijn. Samen met jullie bekijk ik waar het probleem zit en wat mogelijke oplossingen zijn. In mijn rol als mediator zorg ik er voor dat het probleem geen invloed meer heeft.

Een wild plan
Je hebt een fantastisch idee en zoekt medestanders om deel te nemen aan jouw plan. Bijvoorbeeld: er staat een gebouw leeg dat roept om door jou en een groep anderen bewoond te worden. Alleen: je weet nog niet hoe je die groep kunt benaderen en je weet ook nog niet of het eigenlijk wel mogelijk is om in dat gebouw woningen te maken.
Ik kan je helpen om je idee te realiseren door alle technische mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk te maken en om medebewoners te vinden.

Samenbouwen als groep
Je hebt het idee om met een aantal anderen een project te starten en je eigen woning en woonomgeving te realiseren. Maar omdat je dit nog nooit gedaan hebt, heb je behoefte aan iemand die jou en je groep adviseert over alle aspecten die op je af komen. Ik kan jullie vanaf het eerste idee begeleiden om er voor te zorgen dat het idee werkelijkheid wordt. Behalve mijn kennis gebruiken over wat er in iedere stap moet gebeuren, kan ik groepen op de beste manier laten samenwerken.

Hoe dan?
De begeleiding is maatwerk. Dus iedere groep begeleid ik op een andere manier. Maar op hoofdlijnen adviseer ik altijd dezelfde stappen.

Ik begin bij iedere groep met een startbijeenkomst. In deze bijeenkomst neem ik alle deelnemers aan de hand van een korte presentatie mee door het hele samenbouwproces. Alle fasen die doorlopen moeten worden om de sleutel van je woning in handen te krijgen, komen aan de orde. Vervolgens wordt in detail ingegaan op de eerste fase. In deze fase heb je namelijk nog de meeste invloed op wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Het is daarom belangrijk te weten welke keuzemogelijkheden je allemaal hebt.

De volgende stap is dat in gezamenlijkheid een aantal afspraken gemaakt wordt. Dit zijn afspraken over wat iedereen van het project verwacht, waar de grens ligt tussen collectief en privé, afspraken over hoe de beslissingen genomen worden en hoe dit vastgelegd wordt. Deze afspraken zorgen ervoor dat iedereen het gehele traject weet wat hij kan verwachten en wat er precies afgesproken is. Zie ook de blogs Afspraken in een CPO en MPO en Samenwerking binnen CPO en MPO.

Ik doe dat op mijn eigen wijze waardoor het behalve dat het tot het gewenste resultaat leidt, ook nog eens op een prettige manier verloopt.


Samenbouwen aan je woondroom